Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 5. december 2001 i sag T-216/01 R, Reisebank AG mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Sag om foreløbige forholdsregler — afgørelse om ikke at give aktindsigt i visse dokumenter — formaliteten med hensyn til hovedsagen)