Endelig rapport fra høringskonsulenten i sag COMP/C-1/37.451, 35.578, 35.579 — Deutsche Telekom AG (afgivet i henhold til artikel 15 i Kommissionens afgørelse 2001/462/EF, EKSF af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (EFT L 162 af 19.6.2001, s. 21)) (EØS-relevant tekst.)