Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 20. marts 2001 i sag T-59/00, Compagnia Portuale Pietro Chiesa Soc. coop. rl mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Annullationssøgsmål — konkurrence — havnearbejde — artikel 82 EF og artikel 86 EF — forberedende retsakt — afvisning)