Kommissionens forordning (EF) nr. 1232/2003 af 10. juli 2003 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand