ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1761/03 υποβολή: Jan Mulder (ELDR) προς την Επιτροπή. Η βιομηχανική βιοτεχνολογία.