Kommissionens forordning (EF) nr. 1278/2003 af 17. juli 2003 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører spansk flag