Kommissionens forordning (EF) nr. 439/2002 af 8. marts 2002 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 2011/2001 omhandlede licitation