Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning i Associeringsrådet til Letlands deltagelse i EF-programmet Fiscalis