Kommissionens forordning (EF) nr. 2569/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af den forudfastsatte værdi af fiskerivarer, der tages tilbage fra markedet i fangståret 2002, og som indgår i beregningen af den finansielle udligning og det tilsvarende forskud