Sag T-53/02: Sag anlagt den 22 februar 2002 af Ricosmos BV mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber