Sag C-345/00 P: Appel iværksat den 19. september 2000 af Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France (FNAB), Syndicat européen des transformateurs et distributeurs de produits de l'agriculture biologique (SETRAB) og Sàrl Est Distribution Biogam til prøvelse af kendelse afsagt den 11. juli 2000 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Tredje Afdeling) i sag T-268/99, Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France (FNAB), Syndicat européen des transformateurs et distributeurs de produits de l'agriculture biologique (SETRAB) og Sàrl Est Distribution Biogam mod Rådet for Den Europæiske Union