Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Den nordlige dimension: Handlingsplan for den nordlige dimension i EU's eksterne og grænseoverskridende politik 2000-2003"