Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg forslag til udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Mod en tematisk strategi for bæredygtig anvendelse af pesticider" (KOM(2002) 349 endelig)