SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-0089/03 af Regina Bastos (PPE-DE) til Kommissionen. Lukning af C & J Clark — skotøjsfabrik A/S, beliggende i Castelo de Paiva kommune, Portugal.