Sag C-168/01: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 11. april 2001 af Hoge Raad der Nederlanden i sagen Bosal Holding B.V. mod Staatssecretaris van Financiën