Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 163/2001 af 11. december 2001 om ændring af bilag XX (miljø) til EØS-aftalen