SKRIFTLIG FRÅGA E-1338/02 från Ilda Figueiredo (GUE/NGL) till kommissionen. Avvecklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken och WTO:s jordbruksförhandlingar.