SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1338/02 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Ontmanteling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de onderhandelingen over de landbouw binnen het kader van de WTO.