Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 30. januar 2001 i sag T-215/00, SCEA La Conqueste mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ("Annullationssøgsmål — forordning (EF) nr. 338/2000 — registrering af en beskyttet oprindelsesbetegnelse — Canard à foie gras du Sud-Ouest — almengyldig retsakt — afvisning")