SKRIFTLIG FRÅGA E-1632/00 från Richard Howitt (PSE) till kommissionen. AY Banks sammanbrott i före detta Jugoslavien.