Domstolens dom (Anden Afdeling) af 21. februar 2002 i sag C-416/98, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Nea Energeiaki Technologia EPE ("EF-traktatens artikel 181 (nu artikel 238 EF) — voldgiftsklausul — tilbagebetaling af beløb, der er blevet forudbetalt i henhold til en kontrakt, Kommissionen har hævet på grund af misligholdelse")