SKRIFTLIG FRÅGA E-0166/02 från Mihail Papayannakis (GUE/NGL) till kommissionen. Genomförande av direktiv 90/314/EEG om paketresor.