SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0166/02 van Mihail Papayannakis (GUE/NGL) aan de Commissie. Omzetting van richtlijn 90/314/EEG inzake georganiseerde reizen.