Kommissionens forordning (EF) nr. 1982/2000 af 20. september 2000 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den ottende dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000