Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1272 van de Commissie van 4 juni 2020 tot wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979 houdende aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende essentiële financiële informatie in de samenvatting van een prospectus, de publicatie en classificatie van prospectussen, reclame voor effecten, aanvullingen van een prospectus, en het kennisgevingsportaal (Voor de EER relevante tekst)