Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1272 tal-4 ta’ Ġunju 2020 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) 2019/979 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji dwar informazzjoni finanzjarja ewlenija fis-sommarju ta’ prospett, il-pubblikazzjoni u l-klassifikazzjoni tal-prospetti, ir-reklami għal titoli, is-supplimenti għal prospett, u l-portal ta’ notifika (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)