A Bizottság (EU) 2020/1272 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. június 4.) az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tájékoztató összefoglalójában szereplő kiemelt pénzügyi információkra, a tájékoztatók közzétételére és besorolására, az értékpapírreklámokra, a tájékoztató kiegészítéseire és az iratküldési portálra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2019/979 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és helyesbítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)