Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1272, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen tiivistelmään sisältyviä keskeisiä taloudellisia tietoja, esitteiden julkaisemista ja luokittelua, arvopapereita koskevaa mainontaa, esitteen täydennyksiä ja notifiointiportaalia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun delegoidun asetuksen (EU) 2019/979 muuttamisesta ja oikaisemisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)