SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1718/01 af Erik Meijer (GUE/NGL) til Kommissionen. Forskellige fortolkninger i de enkelte medlemsstater for så vidt angår deltagelse eller udelukkelse af individuelle revisorer og miljørevisorer i forbindelse med anvendelse af EMAS-ordningen.