Kommissionens forordning (EF) n r. 478/97 af 14. marts 1997 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår foreløbig anerkendelse af producentsammenslutninger