Kommissionens forordning (EF) nr. 1859/2002 af 17. oktober 2002 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker