Kommissionens forordning (EF) nr. 2133/2002 af 29. november 2002 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i september 2002 om importlicenser for visse æg- og fjerkrækødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Rumænien og Republikken Bulgarien og til berigtigelse af forordning (EF) nr. 1689/2002