Mål C-272/01: Talan mot Republiken Portugal väckt den 10 juli 2001 av Europeiska gemenskapernas kommission