Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 74/2002 af 25. juni 2002 om ændring af bilag I (dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen