Sag C-106/02: Sag anlagt den 22. marts 2002 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland