Neuvoston asetus (EY) N:o 237/2001, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, tiettyjen EHTY-terästuotteiden viennistä Romaniasta yhteisöön 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä aikana (kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän soveltamisen jatkaminen)