Rådets forordning (EF) nr. 237/2001 af 22. december 2000 om eksport af visse EKSF-stålprodukter fra Rumænien til Fællesskabet i perioden 1. januar til 31. december 2001 (forlængelse af ordningen med dobbeltkontrol)