SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1081/01 af Bart Staes (Verts/ALE) til Rådet. Grænseudviskning og konkurrenceforvridning i forbindelse med Sensus-projektet.