Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2013