Staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2013