SKRIFTLIG FRÅGA E-0227/00 från José Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE) och Gerardo Galeote Quecedo (PPE-DE) till kommissionen. Fängslandet av moderata kubanska oliktänkande.