SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0214/01 van Catherine Stihler (PSE) aan de Commissie. Visserijbeleid en het voorzorgsbeginsel.