Rådets henstilling af 25. april 2002 om forbedring af de operative efterforskningsmetoder i bekæmpelsen af kriminalitet med tilknytning til den organiserede narkotikahandel: samtidig efterforskning af kriminelle organisationers ulovlige narkotikahandel og af deres økonomiske og formuemæssige forhold