Skriftlig forespørgsel E-0258/10 af Michail Tremopoulos (Verts/ALE) til Kommissionen. Forurening af Kalamasfloden