Kommissionens beslut av den 20/07/2000 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr IV/M.1993 - RHODIA / RAISIO / JV) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den engelska texten är giltig)