SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-3421/00 af Andre Brie (GUE/NGL) til Rådet. Desertørers og militærnægteres situation efter Kosovokrigens afslutning.