2001/249/EF: Kommissionens beslutning af 26. marts 2001 om det maksimale støttebeløb for privat oplagring af olivenolie i forbindelse med den første dellicitation, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 327/2001 (meddelt under nummer K(2001) 823)