Kommissionens forordning (EF) nr. 777/2000 af 14. april 2000 om salg ved almindelig licitation af vinalkohol til eksport