Kommissionens beslutning af 27. oktober 1995 om listen over godkendte akvakulturbrug i Frankrig (Tekst af betydning for EØS) (95/473/EF)