Kommissionens forordning (EF) nr. 1416/2000 af 30. juni 2000 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 2177/1999 omhandlede licitation